Zwrot towaru

Klientom e-sklepu Brassima – bielizna na dzień i na noc na zwrot towaru, zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje 14 dni od daty wydania towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony produkt należy wypełnić formularz dostąpienia od umowy, którego przykładowy wzór znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na samym końcu tego dokumentu.

Klient ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe i wysłać go na adres wraz ze zwracanym produktem: "MEWA" Marzena Bułdys, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 36-065 Dynów.

Formularz odstąpienia od umowy, zwracany produkt, wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz paragon lub fakturę należy dołączyć do paczki.

Zwracany towar musi być w stanie niepogorszonym u musi posiadać oryginalne metki.

Ze względów zarówno higienicznych jak i bezpieczeństwa zwrotowi nie podlegają takie elementy bielizny jak majtki, figi, stringi, bokserki, szory.

Zwracany towar powinien zostać zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu. W miarę możliwości powinien on być opakowany w oryginalne pudełko. Informujemy, że na produkcie oraz oryginalnym opakowaniu nie mogą być widoczne żadne ślady użytkowania. Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony asortyment (dotyczy również opakowania) nie podlega zwrotowi ani wymianie i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

Przy dokonywaniu zwrotu produkt należy zapakować wraz z jego oryginalnym pudełkiem/folią w dodatkowe opakowanie, które ochroni go przed zniszczeniem podczas transportu. Naklejanie taśmy na oryginalne pudełko/folię jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako uszkodzenie produktu.

Odesłanie produktu odbywa się na koszt i ryzyko klienta. "MEWA" Marzena Bułdys – Brassima dokona zwrotu płatności za produkt na wskazany przez Klienta rachunek bankowy nie później niż 14 dni (roboczych) od daty otrzymania zwracanego towaru.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ZWROTOM oraz WYMIANIE nie podlegają elementy bielizny takie jak majtki, figi, stringi, bokserki, szory.


Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data